UMETNOST

Umetnost je ljudska delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula kao i ljudskog uma i duha; prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom da se prenesu emocije ili/i ideje. Osim ove definicije, ne postoji nijedna druga opšteprihvaćena definicija umetnosti, s obzirom da je definisanje granica umetnosti subjektivanakt, a potreba za umetnošću se obično naziva ljudskom kreativnošću.

Umetnost, kao i rad, proizvodnja, egzistencija, religija, seks, nauka, filosofija, pripada kulturi. Ona nije samo neodvojiva u formalnom smislu od svega što čini kulturu, već je i u suštinskom smislu jedinstvena s njom. Ona je data kulturom. Bez kulture i svega što čini kulturu, ona i ne postoji. Ova upućenost nije spoljna, već unutrašnja. Ona je organska, pa zato sudbinska i fatalna. Nasuprot tome, takođe i umetnost određuje kulturu i po njoj znamo o kojoj kulturi je reč.Sve ovo je bitno da bi se mogla razumeti umetnost, da bi se shvatilo kako i zašto postoje različitosti u umetnosti, zašto joj se menjaju intelektualni i drugi ukusi, stilovi, pravci. Njen kvalitet i nivo su kulturom određeni. Bez razumevanja ove organske zavisnosti i veze, ne bismo mogli razumeti suštinu.

800px-leonardo_da_vinci_1452-1519_-_the_last_supper_1495-14981

Lepe umetnosti

Šarl Bato (franc. Charles Batteaux) je 1746. godine stvorio termin „lepe umetnosti“ pod koji su po njemu spadale ples, florikultura, vajarstvo, muzika, slikarstvo i poezija. Kasnije je dodao arhitekturu i elokvenciju. U kasnijim periodima, lista je pretrpela više izmena jer će joj različiti autori dodavati i uklanjati elemente. Rikoto Kanudo (ital. Ricciotto Canudo), prvi filmski teoretičar, biće prvi koji će 1911. godine kvalifikovati film kao sedmu umetnost.

Trenutno, sledeće umetnosti se računaju kao lepe umetnosti:

  • Prvih šest su arhitektura, ples, vajarstvo, muzika, slikarstvo i književnost, podela koja je preuzeta od stare Grčke.
  • Sedma umetnost je film.
  • Osma umetnost je fotografija, iako se ponekad definiše kao deo slikarstva.
  • Deveta umetnost je strip, iako se ponekad definiše kao prelaz između slikarstva i filma.